30 Δεκεμβρίου / 2020

Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη